- Annons -

Vemdalens kyrka

Vemdalens kyrka ligger i samhället Vemdalen

Vemdalens by har uråldriga anor. Kanske har ett litet träkapell funnits i Vemdalen redan under medeltiden, men inga rester av byggnaden har säkert kunnat påvisas. Säkert är dock att en liten träkyrka uppfördes 1624.
Vemdalens nuvarande kyrka stod färdig 1763 och uppfördes av byggmästaren Olof Månberg från Jämtland.


Vemdalens kyrka