Källsjö Kyrka

Källsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Källsjö i Göteborgs stift och församlingskyrka i Källsjö församling i Falkenbergs kontrakt. Kyrkan ligger vid korsvägen inne i själva samhället som bär samma namn som kyrkan. Själva kyrkobyggnaden uppfördes under åren 1838–1841 och invigdes ett år senare. Innan dess fanns en äldre kyrka, som revs samtidigt som den nya började byggas. I den nya kyrkan finns bland annat en dopfunt och en altartavla som tros ha tillhört den allra äldsta kyrkobyggnaden.

Byggnaden ligger norra delen av Källsjö socken som i sin tur ligger i norra delen av Falkenbergs kommun, helt nära gränsen till Västergötland.
(Wikipedia)


Källsjö Kyrka