Öxnevalla Kyrka

Öxnevalla församling

En medeltida träkyrka låg på nästan samma plats där nuvarande kyrka ligger. Första stenkyrkan som utgör grunden till nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1615. Ett kyrktorn av sten fanns men förstördes senare. En genomgripande ombyggnad genomfördes 1773 då absiden revs och långhuset förlängdes åt öster. Ett kyrktorn som ingår i nuvarande kyrka uppfördes 1788. 21 juni 1825 slog blixten ned och kyrkan ödelades vid påföljande brand. Samma år startade man återuppbyggnaden på de gamla murarna. Den återuppbyggda kyrkan invigdes 22 september 1828. Nuvarande tornspira tillkom 1912. En sakristia i norr byggdes till 1962. Tidigare var sakristian inrymd bakom altaruppsatsen. Tornspiran reparerades 1991 efter att ha drabbats av rötskador.
(Wikipedia)


Öxnevalla Kyrka