Kungsäter & Gunnarsjö Bygdelag

Kungsäter ligger i nordöstra delen av Varbergs kommun

Känslan av samhörighet är extra påtaglig i Kungsäter där industrin och lokalbefolkningen i decennier hållit samman för att behålla den goda servicen. Här kan du njuta av ett rikt föreningsliv, kultur, sång, dans, teater, pubkvällar, biologiskt mångfald i form av vacker natur med fint fiske samt evenemang i en av landets få åttakantiga kyrkor. Kungsäter med närmaste omgivningar har ca 620 innevånare, Gunnarsjö ca 140 (statestik ifrån 2010). Inpendlingen till Kungsäter är högre än utpendlingen.


Kungsäter & Gunnarsjö Bygdelag