- Annons -

Ramundeboda klosterruin

vid E20 strax väster om Laxå

Ramundeboda ligger naturskönt intill Borasjöns strand. Här finns ruinresterna efter ett antoniterkonvent från 1400-talet. Ruinen har under 2009 - 2010 restaurerats och frilagts för att visa hur konventet var uppbyggt.
Ramundeboda är också ursprungsplatsen för Ramundeboda Kyrka som uppfördes på platsen år 1686-88, för att sedan flyttas till Laxå tätort år 1899. Kvar finns kyrkogården samt det Rosenholmska gravkoret från 1700-talet. I Sockenstugan serveras kaffe med dopp.


Ramundeboda klosterruin