Tornehamns kyrkogård - Rallarkyrkogården

En film av Kenneth Tisell

Tornehamns kyrkogård, även kallad Rallarkyrkogården, anlades i närheten av Björkliden för att begrava dem som dog vid bygget av Malmbanan. Den påbörjades 1899 då en plats mellan banan och gamla materielvägen valdes ut.

Kyrkogården har sedan byggts ut i olika etapper och fick sin nuvarande form 1937. Här vilar de som omkom av skador och olyckor, men även de som dog av de sjukdomar som härjade på järnvägsbygget. På senare tid har även döda med anknytning till trakten begravts här.


Tornehamns kyrkogård - Rallarkyrkogården