Storstupet i Orsa

En film av Micke Samurai

Storstupet är en djup kanjon längs Ämåns lopp i Orsa kommun, Dalarna. Kanjonens bergsväggar består av röd sandsten, rödbrun porfyr och gråsvart diabas och skiftar i olika nyanser. En smal järnvägsbro tillhörig inlandsbanan passerar här över Ämån 34 meter över vattenytan. Bron uppfördes 1902 av Axel Björkman (info Wikipedia).


Storstupet i Orsa