Dalaborgs slottsruin

En film av Micke Samurai

Dalaborg är en ruin efter en medeltida borg belägen på en udde strax norr om Dalbergsåns utlopp i Vänern, Melleruds kommun. Dalaborg byggdes 1304 och förstördes 1434 under Engelbrektsfejden (info Wikipedia).


Dalaborgs slottsruin