Ymseborg vid sjön Ymsen

En film av Micke Samurai

Ymseborg var en folkungaborg och en fästning. Den låg belägen på en höjd invid sjön Ymsen, mellan Vänern och Vättern, i Bäcks socken i nuvarande Töreboda kommun i Västergötland. Borgen är av okänd ålder men är troligen från 1200-talets början.


Ymseborg vid sjön Ymsen