Kleva Gruva

Micke var där

Besök i Kleva Gruva 2012-08-16. Kleva Gruva började 1691 när en fattig klockare från Skede tog en promenad på toppen av Kleva berget och fick se någonting blänka som guld i en sten. Stenen analyserades, men analysen visade att den innehöll för låg guldhalt. Däremot fanns en relativt stor andel koppar i malmen (ca. 0,5%) och därför bildades ett bolag och gruvdriften började några år senare. 1838 genomfördes en ytterliggare analys av ett malmprov och man fann mer nickel än koppar (ca 3%). Därför började från och med 1845 den så kallade nickelperioden. Under åren 1876/77 bröt man som mest malm. Malm bröts oregelbundet till och med 1920 innan gruvan lades ned slutgiltigt.
1991 öppnades gruvan för turism.


Kleva Gruva