Prästalund Natur- & Kulturstig

Vandringstips av Ronny

Den 4 april 2015 gick vi den fina natur- och kulturstigen i Prästalund. En promenad på ca: 2,5 km genom fina ekhagar.


Prästalund Natur- & Kulturstig