Figurteaterkompaniet & Dockteaterfabriken

Vi producerar teater och film, turnerar med barnteater runt om i landet, håller workshops i film, teater och dockteater ute på skolor och förskolor eller i vårt produktionscenter Långbans gamla skola i Långban/Filipstad kommun.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.