Lupus Base i Sunnemo

Vår bas ligger i naturreservatet Brattforsheden. Här är gott om utrymme och lugnet finns där. Men även spänning i form av vilda djur, som björn, varg, lodjur och naturligtvis även älg.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.