Hammersta Borgruin

En film av Micke Samurai

Gården med forntida anor står tidigast omnämnd 1345, då Botvid i Hammersta uppträdde som vittne vid en jordtransaktion i Södertälje. Under medeltiden övergick Hammersta till Hammerstaätten i vars ägo sätesgården första gången kan beläggas 1426, då Nils Erengislesson gav Hammersta i morgongåva till sin hustru Katarina Knutsdotter (Grip). Åtminstone från år 1434 lät han skriva sig till gården.
Av det medeltida stenhuset återstår nu Hammersta ruin vars murar till källarvåningen anses vara Stockholms läns bäst bevarade fasta hus från riddartiden. Kring anläggningen har det funnits en vallgrav med vindbrygga.
(enl. Wikipedia)


Hammersta Borgruin