Morups Tånge Fyrsällskap

Sedan 2021 finns också ett Fyr- & Fiskerimuseum i en av byggnaderna vid Morups Tånge fyr