Morups Tånge Fyrsällskap

I år firar vi 175-årsjubileum för Morups Tånge Fyrplats

Föreningen Morups Tånge Fyrsällskap bildades den 21 nov 2012 vid ett möte i Glommens Samlingslokal.
Föreningen skall arbeta för fyrens bevarande enl. de regler som gäller för denna typ av byggnad.
Föreningen har även för avsikt att förvalta fyrplatsen så att den blir ett utflyktsmål av hög klass.
Filmen är producerad av Eva Bergengren.


Morups Tånge Fyrsällskap