Store Mosse Nationalpark

En film av Safari Sverige - Ett spännande naturfilmsprojekt för alla unga i Sverige. https://safarisverige.nu

I Store Mosse nationalpark kan du besöka naturum Store Mosse, åka skidor, vandra med snöskor på mossen, spana på fåglar och mycket mer!
Stormyren är den mest ursprungliga naturtypen som finns i södra Sverige. Torvlagret i själva högmossen har vuxit under minst 8 000 år och består till största delen av växtdelar från vitmossa. Skogsbevuxna sanddyner, så kallade rocknar, bildar ett system av öar och åsar i den öppna myren.


Store Mosse Nationalpark