Ljungås Natur- och Kulturreservat

Vandringstips av Ronny

Ett unikt naturreservat med månghundraårig komplett brukningsmiljö och en 200-årig mangårdsbyggnad samt ladugård och lillstuga från 1800-talets mitt. Nuvarande gränser tillkom vid storskiftet 1804. Åkrarna är i stort sett oförändrade sedan slutet av 1800-talet och brukas enligt gamla traditioner. Ljungås är en levande miljö som får liv och rörelse genom konsthantverk med gårdens egna produkter som råvara.
Unik gårdsmiljö med anor från 1600-talet, där "Oskar på Ljungås" levde sitt liv. Hantverksbod med alster från trakten.


Ljungås Natur- och Kulturreservat