Falsterbohus Borgruin

En film av Pehr Sjöstrand

Falsterbohus finns omnämnd 1311 och det var där Drottning Margaretas ende son kung Olof avled 1387 vid 17 års ålder. Vid 1400-talets början flyttade den danske fogden från Skanörs borg till Falsterbohus eftersom det omfattande sillfisket hade förskjutits till Falsterbo. År 1596 lämnades tillstånd till att bryta sten från borgen som behövdes vid byggnation i Falsterbo. Det var ont om sten på Falsterbonäset.


Falsterbohus Borgruin