Välen i Västra Frölunda

Vandringstips av Ronny

Kommer Välen att bli skyddat som naturreservat 2014? Mycket pekar på det. Här vandrar jag och far i dom grönområden som ligger runt Askimsviken och Välenviken från maj till december 2013.


Välen i Västra Frölunda