Hällesåker Natur- & Kulturstig

Vandringstips från Ronny

Hällesåker, den östra delen av Lindome socken, bjuder på ett jordbrukslandskap med lång kontinuitet. Här finns allt ifrån spår från forntida åkerbruk, bevarade fägator, små åkerlyckor, rösen och stenmurar till vår tids stora öppna åkerbruk.
Gårdsbebyggelsen är från 1830-talet och framåt. På nästan varje gård fanns en snickarverkstad. Lindome är välkänt för sin möbeltillverkning. Lindome hembygdsgilles gård, Börjesgården, visar hur en gård från sekelskiftet 1900 kan tänkas ha sett ut i Lindome.


Hällesåker Natur- & Kulturstig