Carlstens Fästning på Marstrand

Carlstens fästning ligger på Marstrand i Bohuslän, som blev svenskt genom freden i Roskilde 1658. Vid denna tid byggdes en provisorisk skans av jord och timmer på öns högsta punkt ovanför staden.


Carlstens Fästning på Marstrand