Hisingsparken med Slätta Damm

Vandringstips

Hisingsparken är Göteborgs största park. Den innehåller de flesta naturtyper, men domineras av hällmark och tallskog. Här finns våtmarksområden som Slätta Damm, Klare mosse och Gunnestorps mosse. I parken finns gott om gångvägar och stigar.
I norra delen ligger Kättilsröds lantgård där man kan hälsa på djuren. Trivsamma koloniområden med odlingslotter och stugor finns i väster.


Hisingsparken med Slätta Damm