Galterö i Göteborgs Skärgård

Vandringstips från Ronny

Galterö är en obebodd ö som ligger väster om Brännö i Göteborgs södra skärgård. Ön består framför allt av ängs- och hedmark med bergspartier och våtmarker. Ön är obebodd med undantag av ett par sommarstugor på den östra delen av ön. Man kan promenera över från Brännö via en bro. Galterö är intressant som fågellokal för både rastande och häckande fåglar, med sina långgrunda stränder är den en av de bättre vadarlokalerna i Göteborgsområdet. Bland häckande fågelarter kan nämnas rödbena, större strandpipare och tornfalk.


Galterö i Göteborgs Skärgård