Lombergshjulet i Grängesberg

En film av Micke Samurai

Det restaurerade Lombergshjulet står åter på sin riktiga plats och brukar snurra hela sommaren vid Grängesbergs södra utfart rv. 50. På 1850-talet fanns sju sk överfallshjul som gjorde tjänst åt gruvan.


Lombergshjulet i Grängesberg