Rosenlunds Rosarium

Ett bildspel av Birgitta Andersson

Rosenlunds rosarium skapades 1977 på initiativ av den dåvarande stadsträdgårdsmästaren Bertil Wrangsjö och byggdes till stadsträdgårdsmästarekonferensen 1978 som det året hölls i Jönköping.
Rosariet ligger på strandplatån mellan Vättern och Huskvarna. Här låg under 1600- och 1700-talen en Kronäng. Under 1700-talets senare del, 1786-1788 byggdes Rosenlunds herrgård på platsen. De större områdena runt herrgården ingår i dag i Jönköpings kommuns stadsplaner och är till stora delar bebyggda. Området har dock inget skydd av detaljplan.


Rosenlunds Rosarium