Trästaden Eksjö

Ett bildspel av Birgitta Andersson

Flera städer använder sig av epitetet ”Sveriges bäst bevarade trästad”. Många känner sig kallade, men få är utvalda. Eksjö trästad får anses som utvald.

Hela den inre stadskärnan är byggnadsminnesförklarad! Ett 50-tal fastigheter är kulturminnesskyddade. 1997 erhöll Eksjö Gamla Stan ett Europa Nostra-diplom för ”god byggnads- och kulturmiljövård”.


Trästaden Eksjö