Finn- och Fallgruvan i Kopparberg

En film av Micke Samurai

Inom området finns ett tiotal större och mindre gruvhål samt stora varphögar. Här finns grönskimrande vattenfyllda gruvhål och en vattenfylld pelarsal. Gruvområdet är högt beläget med vid utsikt över bl.a Ställdalen. Malmfyndigheten upptäcktes i slutet av 1600-talet och bröts i stor skala under hela 1700-talet varefter malmtillgångarna började tryta och verksamheten lades ned vid mitten av 1800-talet.


Finn- och Fallgruvan i Kopparberg