Strömmarna i Munkedal

Vandringstips av Ronny

Naturreservatet Strömmarna utgörs av en canyon-liknande dalgång kring Munkedalsälven. Här kan du vandra bland jättegrytor, genom lövskogar och barrskogsklädda branter eller glida fram i kanot och bara njuta av stillheten.


Strömmarna i Munkedal