Trollskog & Skonaren Swiks

En film av Kenneth Tisell

Några filmklipp från nordöstra Öland med skonaren Swix och trollskogen, samt lite kust och hav.
Historien om Swiks kan du läsa på bifogad hemsida/Wikipedia.


Trollskog & Skonaren Swiks