Tirups Örtagård

Örtagård och lugn i själen. Färger. Kryddor och mat. Dofter i luften. Du kan sitta i eller utanför gårdens eget café i direkt anslutning till örtagården. Visst använder vi egna produkter. Smaka bara på kakorna!Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.