Naturreservat Kragenäs

och Galtö

Naturreservatet omfattar strand- och vattenområden kring Galtöleran som har stora naturvärden. Området med sin grunda botten och sitt rika marina växt- och djurliv, är ett betydelsefullt näringsområde för sim- och vadarefåglar. Mest iögonenfallande för besökaren är kanske den ekhage som ligger alldeles intill Kragenäs gård. Här finns mycket grova lövträd - en bristvara utmed Bohuskusten. I de åldrande träden trivs sällsynta insekter, bland annat den sällsynta läderbaggen. Inom reservatet finns också en mycket fin gammal kusttallskog. På klipphällarna vid stranden norr om parkeringsplatsen finns ett lämpligt ställe för fågelobservationer. I anslutning till naturreservatet har Göteborgs scoutdistrikt en lägerplats.


Naturreservat Kragenäs