Guldsmedshyttans Silvergruva

En film av MickeSamurai

Silverfyndigheten vid Guldsmedshyttans Silvergruvor bearbetades redan under 1400-talet. Under 1800-talet var Guldsmedshytte Silververk en betydande silver- och blyproducent.


Guldsmedshyttans Silvergruva