Risveden - En västsvensk vildmark

Vandringstips från Ronny

Risveden är med sina cirka 20 000 hektar Västsveriges största sammanhängande skogsområde. Området är unikt på grund av sin sjörikedom och sitt småskaliga bondeskogsbruk, som har gynnat den biologiska mångfalden. Risveden är till arealen aningen större än Hisingen och omfattar delar av Alingsås, Trollhättans, Lilla Edets, Ale och Lerums kommuner.

Här finner man ännu stora orörda gammelskogar och ett rikt djur- och växtliv. Djurens konung är älgen. Här finns också gott om rådjur, dovhjort, räv och mård. Bävern har börjat återinvandra och någon gång kan ett kringströvande lodjur passera.


Risveden - En västsvensk vildmark