Gräne Gruva

Micke inventerar

Gräne Gruva är en geologisk raritet där man redan på 1800-talet bröt framför allt fältspat och kvarts, men även glimmer. I början av 1930-talet lades gruvan ned. Export skedde till Tyskland genom järnvägs- och båttransporter. Idag utgör gruvan ett av Kindsbygdens större besöksmål med besökare från när och fjärran, inte minst från utlandet.


Gräne Gruva