Tofta Naturreservat

En underbar vårvinterfilm

Tofta bjuder på ett kustlandskap med lämningar från bronsåldern. Fornlämningarna ligger på en bergrygg som skjuter ut mellan Kråkerösund och Myggstaviken.


Tofta Naturreservat