- Annons -

Ersdalens Naturreservat på Hönö

Vandringstips av Ronny 2020

Ersdalen utgör den nordvästra delen av Hönö. Det är ett bergigt och jordfattigt landskap. Strandlinjen är sönderskuren i vikar och uddar. Vegetationen präglas av utsattheten för vindar och salt. Rishedar och lavhedar dominerar. Några mindre skogsbestånd finns framförallt i lägre delar av området. Trots kargheten är floran relativt artrik, p.g.a. innehåll av skalgrus i marken. De grunda vikarna är viktiga näringslokaler för andfågel och vadare. Småfågel har goda lokaler för häckning och skydd i buskar och snår. Ejder och vitfågel häckar på näraliggande skär.
Goda möjligheter till fiske finns.


Ersdalens Naturreservat på Hönö

Filmer