Särö Västerskog

Vandringstips

I Särö Västerskog finns en rikedom på gamla, grova hagmarksekar och grova tallar som inte har någon motsvarighet i länet. Skogen är ett av få områden utmed den svenska västkusten med en lång skoglig kontinuitet och har klassats som riksintresse för naturvården.


Särö Västerskog