Klacka Gruvfält

Mickesamurai´s Äventyr

I Klacka-Lerberg har man brutit järnmalm sedan medeltiden. År 1932 upphörde brytning av järnmalm i Klacka-Lerberg. I gruvparken finns idag ett 30-tal gruvhål, 10-tal skärpningar (mindre provbrytningar), 8 malmtorg samt ett antal skrotstenshögar.
Att forsla bort vatten från gruvhålen var ett stort problem. I Räfbergs gruva fanns förutsättningar att ta upp en vågrät gång , en s.k. stoll från sidan, och därigenom dränera gruvan. Denna förutsättning fanns, eftersom gruvan låg i hög terräng. I 100 år, från 1761, arbetade man med att ta upp denna stoll, som kom att kallas Konunga-stollen. Vid de första 53 metrarna användes tillmakning, som var tidsödande. Senare sprängde man med krut. Gången är 270 meter lång. Den kan beses sommartid med guide.


Klacka Gruvfält