Norbergs Gruvmuseum

och Mossgruveparken

Ett av de rikaste järnmalmsfälten i Norberg ligger vid Mossgruvan, där gruvmuseet är beläget. Det är inrymt i Risbergs konstschakt, en byggnad uppförd i slaggtegel och rödmålat trä. Byggnaden restes 1876 över ett schakt som är 114 meter djupt.
En viktig funktion i konstschaktet var länspumpningen som gjorde de omgivande gruvorna vattenfria. Pumpanläggningen drevs med hjälp av kraften från ett vattenhjul som stod i förbindelse med en stånggång. Stångens ändar var fästade via vevstakar på en vevaxel.
Länge rullade malmlastade tåg från gruvorna i Norberg till järnverk runt om i Sverige och Europa. Persontrafiken upphörde 1962, men på 1970-talet transporterades flytande glödhett järn i gigantiska "termosar" från masugnen i Kärrgruvan till stålverket i Surahammar. Den lasten fick inte bli ståendes på banan.
Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska Förening (ENJ) trafikerar sommartid banan med rälsbussar.


Norbergs Gruvmuseum