Engelsbergs Bruk

Micke besökte världsarvet 2012

Engelsbergs bruk räknas som ett av de främsta industriminnena i världen och finns sedan 1993 på UNESCO´s lista över världsarven, World Heritage List. Inte dåligt, värt ett besök!


Engelsbergs Bruk