Draven Fågelsjö

Micke besöker naturreservatet

Ett av de mest intressanta fågelområdena i Västsverige. I och omrking Draven häckar bl.a. sothöna, vattenrall, skrattmås, brunand, sångsvan, trana och grågås. Två fågeltorn finns, vid sjöns östra resp. västra sida. Naturreservatet Draven ligger ca 10 km norr om Sunnaryds färjeläge vid sjön Bolmen och är ett av Sveriges intressantaste fågelområden.
Sjön har restaurerats för att återfå sin karaktär av slättsjö med översvämningar i gammalt kulturlandskap.


Draven Fågelsjö