- Annons -

Malingarnas Naturreservat

Följ med Micke i hans kajak

Malingarna med insjöarna Stora Malingen och Lilla Malingen är ett naturreservat i södra Dalarna. Reservatet är beläget längs riksväg 66 mellan Nyhammar och Björbo cirka 30 km norr om Ludvika.
Naturreservatet Malingarna bildades 1978 och har en storlek av 224 ha. Reservatet utgörs till stor del av isälvsavlagringar som har bildat en rullstensås mellan sjöarna. På rullstensåsen går riksväg 66. Vägen är en mycket gammal färdled och har fungerat som kommunikationsled sedan förhistorisk tid. Vägen var en del av förbindelsen mellan Mälardalen och Västerdalarna.
Allt enligt Wikipedia


Malingarnas Naturreservat