- Annons -

Ädelfors Guldgruva

Mickes Äventyr

Ädelfors guldgruva var Sveriges första guldgruva. Här hittades guld 1737, och redan året efter var gruvdriften igång. Sedan dess har det hittats guld på ytterligare 90 platser i bergen runt Ädelfors. När gruvan lades ned var lägsta brytningsnivå mer än 300 meter under markytan. Än idag görs nya fynd, som dock är alltför små för att åter starta gruvdriften.
De guldförande kvartsgångarna i Ädelfors bildades för omkring 1,75 miljarder år sedan, då den vulkaniska aktiviteten i denna del av världen var hög. Malmbildningen var hydrotermal, det vill säga guldådrorna bildades (mycket förenklat) av geisrar. Kvartsgångssystemet i Ädelfors med omnejd är ett så kallat mesozonalt guldsystem som bildades på 5 till 10 km djup under markytan. Denna typ av guldförekomster är en av världens viktigaste guldmalmer som med små lokala variationer förekommer över hela jorden.
Allt enligt Wikipedia.


Ädelfors Guldgruva