Ramhultafallet

vid sjön Lygnern

Ramhultafallet är ett uppskattat mål för utflykter. Vid fallets fot ligger lämningar efter en gammal kvarn.
Ramhultafallet är en del av södra Västergötlands sprickdalsområde. Största sevärdheten är fallet, som kastar sig nerför branterna och ut i sjön Lygnern. Naturreservatet sträcker sig drygt 1,2 km längs sjön Lygnerns nordvästsida.
Det sägs att gränsen mellan Danmark och Sverige en gång gick i ”rafna”, det vill säga Ramnån. Detta enligt kung Waldemar den andres jordebok från 1200-talet. I naturreservatet finns även fornlämningar i form av två stensättningar.


Ramhultafallet