Rauken Jungfrun - Lickershamn

Gotlands högsta rauk

Jungfrun heter Gotlands högsta rauk, som sträcker sig hela 27 meter över havet. Rauken har fått sitt namn efter en tragisk sägen om jungfrun Öllegard och hennes älskade Helge som här sägs ha störtat i havet. Sägnen dramatiseras varje sommar i det så kallade Jungfruspelet, ett skådespel som ges i solnedgången på Lickershamns strand.


Rauken Jungfrun - Lickershamn