Gudahagens Vikingamarknad

Gudahagen är belägen i nordöstra skåne i Näsums socken. Fram till dags datum är inte Gudahagen grundligt undersökt. Ingen större arkeologisk utgrävning är gjord trots att platsen är så gott som unik i hela Sverige.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.