Horns Tegelbruk

Riksantikvariatet har bedömt Horns Tegelbruk som ett av Sveriges bäst bevarade äldre tegelbruk. Ytterst få anläggningar av detta slag är bevarade i ett så komplett skick.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.