- Annons -

Stadsträdgården i Karlstad

I den vackra Stadsträdgården växer så mycket som 800 olika arter av buskar, träd och blommor.

Stadsträdgården, eller "Stadens Park" som den kallas i Gustaf Frödings dikt om skalden Wennerbom, räknar sina anor tillbaka till år 1861.


Stadsträdgården i Karlstad