Spruthuset i Storfors

Brandmuseet

Detta är ett brandmuseeum där Värmländsk påverkan på
brandsläckningens område visas.


Spruthuset i Storfors