Hammarö

Hammars Udde

Hammarö kommun är en ö som ligger i Vänern söder om Karlstad, avskild från fastlandet genom Klarälvens delta.
Hammarö kyrka är en av Värmlands vackra spånklädda timmerkyrkor.

Norr om Hammarö kyrka ligger Hammarsudde.
Här finns Hammarös största och Värmlands
näst största gravfält från järnåldern.

Filmen är producerad av Time Television i Kil.


Hammarö